Notă de informare

Vă rugăm a parcurge informațiile de mai jos privind oferta negociată de FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE 1. INFORMAȚII DESPRE FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE ȘI SERVICIILE OFERITE

FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE, cu sediul în București, str. Mircea Vulcănescu, nr.80, sector 1, telefon +40 - 021.317.15.65, fax +40 - 021.317.15.64, e-mail: office@fastbrokers.ro, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/6831/2002, cod de înregistrare fiscală 14785760, înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară în registrul brokerilor de asigurare sub nr.: RBK-151/04.10.2003, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal al ANSPDCP cu nr.33444, cont IBAN: RO40PIRB4225710591001000 deschis la FIRST BANK și RO32TREZ7015069XXX001661 deschis la Trezoreria Sectorului 1 (pentru verificare: www.asfromania.ro), numit in continuare FAST BROKERS - BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE, desfășoară activități de distribuție prin personal calificat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE acordă consultanță, inclusiv recomandări personalizate, printr-o analiză imparțială a informațiilor solicitate și colectate de la clienți. În funcție de solicitările specifice ale clientului, FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE poate percepe un onorariu comunicat și agreat cu clientul anterior acordării consultanței.

Prin utilizarea serviciilor societății noastre, clientul împuternicește FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE, să solicite și să furnizeze oferte de asigurare conform solicitării și informațiilor transmise de acesta (potențialul asigurat / contractant).

FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE, studiază în permanență ofertele de produse de asigurare disponibile pe piață și le va pune la dispoziția Clientului final, în concordanță cu cerințele formulate de clienți și în măsura în care aceste oferte sunt disponibile. Ofertele conțin informații complete, conform prevederilor legale aplicabile, astfel încât Clientul să aibă posibilitatea de a alege oferta pe care o consideră potrivită nevoilor sale. 

Orice neînțelegeri se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a litigiului, clienții se pot adresa pentru rezolvarea acestuia către SAL-FIN. Soluționarea alternativă nu limitează dreptul părților de a se adresa instanțelor competente de judecată.

Contractul de asigurare încheiat între Client și FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE, funcționează în baza Legii nr.236/2018 privind distribuția de asigurări precum și normele de aplicare a acesteia și alte acte normative conexe.

2. ÎMPUTERNICIRE - FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE

Împuternicesc compania de brokeraj să mă reprezinte în relația cu asiguratorii pentru a-mi furniza oferte de asigurare, desfășurarea de acțiuni premergatoare în vederea încheierii contractelor de asigurare, inclusiv negocierea cu asigurătorii în vederea obținerii contractelor de asigurare adecvate, acordarea de asistență pentru administrarea contractelor, inclusiv în cazul apariției unei daune.

În acest scop, voi pune la dispoziția reprezentanților BROKERULUI toate informațiile necesare pentru obținerea ofertelor de asigurare și voi comunica acestuia orice schimbare privind domiciliul sau datele esențiale despre riscurile asigurate (ex. amplasarea riscurilor, valorile asigurate etc).

Declar că la data semnării prezentului mandat, eventualele împuterniciri acordate unui alt intermediar de asigurari pentru același sunt revocate.

Am luat la cunoștință condițiile generale de asigurare prezentate de catre FAST BROKERS – BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE, conform Normei ASF nr. 19/2018 privind distribuția de asigurari, am înțeles aspectele prezentate și sunt de acord cu încheierea unui contract de asigurare.

Înțeleg și sunt de acord cu faptul că POLIȚA DE ASIGURARE SOLICITATĂ NU VA FI EMISĂ DECÂT DUPĂ EFECTUAREA PLĂȚII PRIMEI DE ASIGURARE, sau a existenței unui acord în scris între părți.

Am luat la cunostintaSe incarca ... asteptati